Driestar College

Driestar College

Presentatie sectorwerkstukken vmbo-gt 4

Weken hadden de leerlingen zich voorbereid en dat was te zien. Alle examenleerlingen onderzochten een sectorgebonden onderwerp, maakten een werkstuk en presenteerden de uitkomsten aan ouders en belangstellenden. Naast een presentatie in het lokaal, richtten ze ook een marktkraam in om het onderwerp te presenteren aan bezoekers. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast de leerlingen waren. Gefeliciteerd, jongens en meiden! Jullie hebben een prachtig resultaat neergezet.