Driestar College

Driestar College

Op 10 februari jl. presenteerden de examenleerlingen hun profielwerkstuk. Ieder jaar opnieuw een prachtige middag. Het is verrassend om te zien waar de leerlingen zich vele uren mee bezig hebben gehouden. Een breed scala aan onderwerpen was er te zien. Veelal mondt een hobby uit in een diepgaand onderzoek, vaak ook wordt een totaal nieuw onderwerp uitgediept.

Het mooie van al deze werkstukken is altijd weer dat je ziet hoe verschillend de belangstellingsgebieden van (jonge) mensen zijn. In het profielwerkstuk krijg je echt de ruimte om iets uit te diepen wat helemaal bij je past. Mooi om daar iets van te zien!