Driestar College

Driestar College

Introductiedagen havo & vwo onderbouw

We kiezen als afdeling ervoor om op een ontspannen manier, al spelend (weer) contacten te leggen: leerling-leerling en leerling-mentor. Spelen is namelijk één van de bekendste grondvormen van contact tussen opvoeders (o.a. docenten) en jongeren. De introductiedagen als voedingsbodem voor verbinding, verantwoordelijkheid, vorming en veiligheid in onze afdeling havo & vwo in 2015-2016. Een voedingsbodem voor Gouden Momenten.