Driestar College

Driestar College

Collega Arie Boele 25 jaar in dienst

Op 1 augustus jl. was het 25 jaar geleden dat collega Arie Boele in dienst van het Driestar College kwam. Arie is zijn onderwijsloopbaan gestart als schoolmeester op De School met den Bijbel te Benthuizen. Na een aantal jaar heeft hij de overstap naar de Udemans in Hoevelaken gemaakt. Nu is hij al weer 25 jaar als docent bij ons werkzaam. In een toespraak door Gert Bergacker en Rutger van den Belt is hier aandacht aan besteed. In zijn dankwoord memoreerde Arie de start van het toenmalige vbo als hoogtepunt van de afgelopen 25 jaar. Met de start van deze onderwijssoort (de voorloper van basis/kader) was het totale onderwijsaanbod van het Driestar College compleet. We wensen Arie nog goede, gezonde en gezegende jaren toe.