Driestar College

Driestar College

Brugklassen havo & vwo voeren actie voor vluchtelingen in het Midden-Oosten

Een aantal leerlingen heeft zelf een actie bedacht ten bate van de vluchtelingen in het Midden-Oosten. Velen leven in koude tenten, missen warme kleding, warme maaltijden enzovoorts. De geboden hulp loopt via Woord en Daad.

Opdat wij ons enigszins kunnen inleven, bleef op school op 19 februari jl. de verwarming uit. Iedereen kwam warm gekleed naar school. De uitgespaarde energiekosten worden door het Driestar college gedoneerd. De leerlingen van de brugklas zochten in hun familie- en vriendenkring sponsoren, die aanmoedigden om 'in de kou te werken'. De meisjes hebben in de pauze warme chocomel met koekkruimels verkocht.

Op 16 maart is de actie afgesloten en is het eindbedrag bekendgemaakt:
€ 4.205,74 een geweldig bedrag! De leerlingen die deze actie georganiseerd hebben werden namens Woord en Daad hartelijk bedankt en natuurlijk ook alle leerlingen die meegeholpen hebben om deze actie tot een succes te maken, maar belangrijker nog dat dit gedaan is voor al die vluchtelingen die in nood verkeren.