Driestar College

Driestar College

Afscheidsavond gt-4

Woensdag 25 maart jl. hebben de leerlingen van gt-4 hun laatste officiële lessen gekregen. Om dit punt in hun schoolloopbaan te markeren, organiseren we al jaren op dezelfde dag een gezellige avond met alle leerlingen. De avond is grotendeels georganiseerd door de leerlingen.

Naast een gezamenlijke maaltijd is er ook veel ruimte om terug te blikken op de afgelopen vier jaar. Iedere klas levert een bijdrage. Ook sommige collega's maken van de gelegenheid gebruik om bepaalde leerlingen extra in 'het zonnetje' te zetten. We kijken terug op een gezellige avond. We wensen alle examenleerlingen heel veel succes in de voorbereidingen voor de (school)examens.