Driestar College

Driestar College

Schooldictee cursus 2014-2015

Ook dit cursusjaar werd er weer een schooldictee georganiseerd. De leerlingen mochten hun kennis van de Nederlandse taal aanwenden in een wedstrijddictee. Eerst werden er weer voorrondes gehouden in de week direct na de voorjaarsvakantie. 

De leerlingen moesten via ELO de juiste schrijfwijze van vijfentachtig woorden weten. De leerlingen van de afzonderlijke klassen namen het tegen elkaar op. Na deze halve finales werden de resultaten bekeken op ELO en de leerling met de hoogste score van iedere klas geselecteerd voor de finale die werd gehouden op vrijdag 20 maart jl. 

Daarbij werd een dictee voorgelezen waarin woorden voorkwamen als: krakkemikkige, foezelen, wc-brillenverkoper, efficiënte en curieuze. Na deze inspanning door de finalisten werden de dictees nagekeken door de eigen docent Nederlands van de leerling. Dit cursusjaar bleek de winnaar van het schooldictee bij de gemengd-theoretische leerweg van het vmbo, Tim van der Sar uit klas v3b te zijn. Hij maakte in het dictee slechts twee fouten. 
Tim, van harte proficiat met het winnen van het schooldictee
2014-2015.