Driestar College

Driestar College

Sectorwerkstukken vmbo gt-4

Dinsdag 10 maart jl. hebben alle leerlingen uit GT-4 hun presentatie gehouden van hun sectorwerkstuk. 's Middags hebben ze hun presentatie voor de leerlingen van GT-3 gehouden. 's Avonds hebben ze nogmaals gepresenteerd voor ouders, vrienden en belangstellenden. Veel ouders hebben hun belangstelling getoond. Het is een geslaagde dag geweest.