Driestar College

Driestar College

Dicteewedstrijd

Op vrijdag 20 maart bogen zo’n 25 leerlingen uit de onderbouw zich over het finaledictee. Dit werd op toon door de neerlandicus dr. Van den Berg voorgedragen. De leerlingen die in de collegezaal van het gebouw Bèta aanwezig waren, hadden eerder de voorrondes in hun klas gewonnen. Nu kregen ze de kans om te laten zien wat ze waard waren in de finale. De intensiteit was duidelijk zichtbaar in van inspanning vertrokken gezichten, verbaasde blikken bij verbazingwekkende dicteewoorden en woordenloze schrijfwoede.

Een week later, 27 maart, werd het resultaat bekend gemaakt. Bij de uitslag bleek dat de dames buitengewoon goed hadden gescoord. Per jaarlaag werd een winnaar aangewezen. De kampioen van de brugklas was Julia Suijker (H1B), van de tweede klas Mirjam Biemond (L2D) en van de derde klas Nadine Bosland (L3C). Laat niemand ooit nog beweren dat het emancipatieproces in refokring nog op gang moet worden gebracht…

Op hetzelfde moment als de leerlingen van de onderbouw, schreven ook leerlingen uit de klassen van havo en vwo bovenbouw het finaledictee. Oud-collega Nederlands dhr. J. Groeneveld had ook dit jaar een geweldig dictee samengesteld. Het onderwerp was: Op vakantie met de sleurhut. Hij las dit dictee ook zelf voor. Het gezucht was af en toe hoorbaar als er weer een befaamd moeilijk spellingprobleem moest worden genoteerd.

Op maandag 23 maart werd de uitslag voor het vwo bekend gemaakt en op vrijdag 27 maart voor de leerlingen van de havo. In het vwo deed zich een bijzondere situatie voor: 2 leerlingen met hetzelfde geringe (slechts 6) aantal fouten: Linda van Stee en Arende de Wit, beiden uit L5.

Bij de havo ging Joke van Itterson uit H5 er met de beker vandoor. Alle deelnemers aan de finale hebben zich te goed kunnen doen aan de taart die bij de prijsuitreiking werd geserveerd.

Ook in deze afdeling zien we de dames toch boven de heren uitstijgen! Dat zouden de mannen niet op zich moeten laten zitten!