Driestar College

Driestar College

De les daar draait het om

 

De inspectie gaf onder andere het volgende mee:

Het onderwijsleerproces heeft voldoende potentie om door te ontwikkelen van voldoende naar goed. Wij zijn van mening dat met deze leerlingen en deze docenten het mogelijk moet zijn om onderwijs te verzorgen van meer dan voldoende kwaliteit. Daarvoor is het echter nodig dat er schoolbreed meer consistentie in het didactisch handelen komt, dat docenten afspreken wat de kenmerken van goed onderwijs zijn en die vervolgens consequent hanteren.

Het team van gebouw Zèta heeft  inmiddels met elkaar 'essentiële kenmerken van een goede les' geformuleerd. Docenten hebben duo's gevormd en concrete plannen gemaakt om samen mee aan het werk te zijn. Je kunt met veel dingen druk zijn, je kunt over van alles en nog wat praten, maar de les, ja daar draait het om.