Driestar College

Driestar College

Medezeggenschapsraad


Het Driestar College heeft een actieve medezeggenschapsraad die proactief meedenkt, adviseert en bij sommige voorstellen ook instemmingsbevoegdheid heeft. De MR vergadert circa zeven keer per cursusjaar en bestaat uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen.

Het mailadres van de MR is: mr@driestarcollege.nl.

Vergaderdata (alles D.V.):

27 september 2017
8 november 2017
11 december 2017
13 februari 2018
28 maart 2018
15 mei 2018
2 juli 2018