Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Algemeen / Over ons / ANBI-status

 

ANBI logo

ANBI-status
Driestar College kent een ANBI-status. Voor het hebben van ANBI-status moet de school voldoen aan een aantal voorwaarden. Al deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Echter voor uw gemak zetten wij op deze pagina alle informatie voor u op een rijtje.

Naam
De officiële naam van onze school Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Driestar. De school is echter bekend onder de naam Driestar College.

Kamer van Koophandelnummer, RSIN-nummer en fiscaal nummer
Ons Kamer van Koophandelnummer is 41174338.
Het RSIN-nummer is 804762351.
Het fiscaal nummer is 8047.62.351.

Contactgegevens
Driestar College
Ronsseplein 1
2803 ZV Gouda
Postbus 148
2800 AC Gouda
Telefoon: 0182-691691
E-mail: post@driestarcollege.nl

Doelstelling
Onze missie en visie vindt u op de pagina Visie op onderwijs, http://www.driestarcollege.nl/Algemeen/Over_ons/Visie_op_onderwijs.

Strategisch beleidsplan
In ons Strategisch Beleidskader zetten wij onze strategische thema´s voor de komende vier jaar, 2016-2020, uiteen. U kunt het nalezen in dit document.

Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht
College van Bestuur
Drs. G. Bergacker, voorzitter
Drs. W. de Kloe, lid

Raad van Toezicht
H. van der Smit, voorzitter
Mr. J.L. van den Heuvel, vice-voorzitter
Drs. B.A. Heijns RV RA, lid
K.J.G. Kats, lid
Drs. W. Penning Mba, lid
Dr. A. Versluis, lid
Dr. W.A. Zondag, lid

Beloningsbeleid
Het College van Bestuur van de school kent het normale onderwijs beloningsbeleid, zoals ook vastgelegd in de cao. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Jaarverslag 2016
Deze treft u hier aan: http://jaarverslag.driestarcollege.nl/2016.