Driestar College

Medezeggenschapsraad


Het Driestar College heeft een actieve medezeggenschapsraad die proactief meedenkt, adviseert en bij sommige voorstellen ook instemmingsbevoegdheid heeft. De MR vergadert circa acht keer per cursusjaar en bestaat uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen.

Het mailadres van de MR is: mr@driestarcollege.nl.

Vergaderdata: nog niet vastgesteld